duminică, 8 aprilie 2012

Tabelul 5


TABELUL 5
Avantajele utilizarii TIC la orele de limbi moderne

Importante pentru elev
Importante pentru profesor
Importante pentru institutie
Facilitarea accesului la  informaţii prezentate în moduri diferite de vizualizare;

Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
Se pot colecta date pentru proiecte şi se pot organiza sub formă grafică conţinuturi;
Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie
permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi);
TIC oferă acces la materiale care permit profesorilor să inoveze nenumărate situaţii de învăţare,

Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a
rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;
Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional;
Se poate interacţiona online cu experţi, profesori, specialişti, inter-relaţionarea depăşind astfel barierele lingvistice sau emoţionale;
Creşterea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
TIC oferă acces la materiale care se potrivesc cel mai bine nevoilor individuale de
învăţare ale elevilor, stimulând colaborarea şi comunicarea în grup, parteneriatul, sprijinul reciproc,
iniţiativa şi inter-evaluarea;

Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii
acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană. Elevul poate să se autoevalueze.
Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării
simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, testele de evaluare putând
fi realizate pe nivele de dificultate diferite.
Parcurgerea materialelor în ritm propriu

Asigurarea accesului la resurse inepuizabile de informaţii, idei, materiale, evenimente altfel inaccesibile în sălile de clasă tradiţionale;
Dezvoltarea capacităţii de învăţare interactivă

Consultarea, prin intermediul Internetului, a bazelor de date, a materialelor informative şi a articolelor ştiinţifice, a filmelor de prezentare şi simulare, a opiniilor experţilor - favorizează formarea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi
proceselor studiate;

Limitele utilizarii TIC la orele de limbi moderne

Slaba interactiune profesor-elev/ elev-elev
Necesitatea dobandirii unor cunostinte avansate de utilizare a calculatorului si a softurilor educationale
Dificultate in a asigura baza materiala necesara – calculatoare, licente, conexiune internet, etc.
Imposibilitate de inter-evaluare intre elevi
Volum mare de munca pentru crearea materialelor
Nu toate cadrele didactice manifesta interes pentru utilizarea TIc
Utilizarea TIC poate deveni o obsesie si poate conduce la refuzul de a efectua alt tip de teme
Limitarea metodelor si procedeelor didactice utilizate

Izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial;

Responsabilitate privind respectarea legislaţiei cu privire la drepturile de autor
(plagiat) de catre elevi


Slaba interactiune profesor-elev/ elev-elev
Necesitatea dobandirii unor cunostinte avansate de utilizare a calculatorului si a softurilor educationale
Dificultate in a asigura baza materiala necesara – calculatoare, licente, conexiune internet, etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu