duminică, 8 aprilie 2012

Fisa 4


Fisa 4: Dezvoltarea competentelor lingvistice

Care este modalitatea optimă de a facilita dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevului în ceea ce priveste vocabularul, gramatica, pronunţia si ortografia?
a. prin prezentarea însoţită de suporturile vizuale (imagini, gestica si mimica, acţiuni corespunzătoare, obiecte diverse etc.);
b. prin prezentarea cuvintelor în context, de exemplu în textele din manualele scolare, si folosirea lor ulterioară în exerciţii, în activităţi de exploatare etc.;
c. prin simpla constatare a cuvintelor si locuţiunilor folosite în textele autentice orale si scrise;
d. pe calea deducţiei sau prin consultarea dicţionarului în caz de necesitate în cursul sarcinilor si activităţilor;
e. prin explicarea funcţionării structurii lexicale si aplicaţia care rezultă (de exemplu, derivarea, sufixarea, sinonimia, antonimia, cuvintele compuse, colocaţiile, expresiile
idiomatice etc.);

1. Alegerea vocabularului
Există mai multe opţiuni.
- A alege cuvinte si expresii cheie în domenii tematice necesare pentru realizarea sarcinilor comunicative care corespund nevoilor elevilor,
- A urma principiile statisticii lexicale, selecţionând cuvintele cu cea mai mare frecvenţă într un corpus larg si în anumite domenii tematice.
- A selecta texte (autentice) orale si scrise si a învăţa/a preda cuvintele relevante pentru functia comunicativa vizata
- A planifica îmbogăţirea vocabularului, tinind cont si de solicitările elevului când acesta îndeplineste sarcini comunicative.

2. Competenţa gramaticală
2.1. Se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte competenţele lor gramaticale:
a. graţie inducţiei, prin familiarizarea cu elemente gramaticale noi în contextul unor documente autentice;
b. graţie inducţiei, prin introducerea unor elemente gramaticale noi, categorii, structuri, reguli etc. în texte produse special pentru a prezenta forma, funcţia si sensul acestora;
c. ca în b., dar cu explicaţii si exerciţii formale;
2.2. Dacă se recurge la exerciţii formale, acestea pot fi de următoarele tipuri:
a. texte cu goluri;
b. construirea unor fraze conform unui model dat;
c. întrebări cu răspunsuri multiple;
d. exerciţii de substituire într-o anumită categorie (de exemplu, singular/plural, prezent/trecut, diateza activă/pasivă etc.);
e. îmbinarea propoziţiilor în fraze (de exemplu, propoziţii relative; propoziţii adverbiale si nominale etc.);
g. întrebări/răspunsuri care implică utilizarea anumitor structuri;
h. exerciţii de dezvoltare a afluenţei vorbirii, bazate pe gramatică etc.
3. Pronunţia
Dezvoltarea capacitatii de pronuntie intr-o limba straina se realizeaza:
a. prin audierea unor enunţuri orale autentice;
b. prin imitarea în cor (colectivă)
- a profesorului;
- a unor înregistrări audio făcute de vorbitori native;
- a unor înregistrări video făcute de vorbitori native;
c. prin munca individuală în laboratorul fonetic;
d. prin lectura fonetică cu voce tare a unor texte etalonate;
e. prin antrenarea auzului și exerciţii fonetice;
f. ca în d. și e., dar cu ajutorul transcrierii fonetice a textelor;
g. printr-un exerciţiu fonetic explicit;
h. printr-o îmbinare a practicelor de mai sus?
4. Ortografia
Elevii isi dezvolta capacitatea de a stapani sistemul grafic al unei limbi:
a. prin lectura unor texte scrise autentice:
- imprimate;
- dactilografiate;
- manuscrise.
b. prin practica copierii de texte;
c. prin memorizarea formei cuvintelor (luate individual sau conform regulilor de ortografie), precum si a regulilor de punctuaţie;
f. prin practica dictării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu