duminică, 8 aprilie 2012

Fisa 3


Fisa 3: Responsabilitatile si rolul profesorului si al elevului in procesul de predare/invatare

Trebuie luat în considerare rolul respectiv al profesorilor, al elevilor si al suporturilor.
1. Ce procent din durata cursului poate fi (trebuie) consacrat:
a. de profesor expunerii si explicării în faţa întregii clase? 10-15 minute
b. seriilor de întrebări/răspunsuri destinate întregii clase (făcând distincţie între
întrebări referenţiale, de informare si de control)? – 15-20 minute
c. lucrului în grup sau în pereche? 10-15 minute
d. lucrului individual? 5 – 10 minute
2. Rolul profesorului
- aptitudini de organizare a predarii si invatarii in functie de nivelul de varsta, mediul intelectual al clasei, contextului social din care provin elevii;
- capacitatea de a individualiza predarea în clasele de elevi cu moduri de învăţare si
aptitudini diferite;
- aptitudini de a organiza clasa in functie de activitatile de invatare propuse: frontal, individual, in diada, in echipa;
- abordarea unor stiluri de predare diferite, in functie de competentele specifice, functiile comunicative si continuturile vizate;
- stabilirea scopurilor evaluării si capacitatea de a administra instrumentele de evaluare;
- cunoasterea dimensiunii socioculturale a limbii straine predate si capacitatea de a transmite elevilor informatiile relevante care sa conduca la intelegerea culturii altui popor, la identificarea unor modele culturale;
- educarea atitudinilor si aptitudinilor interculturale;
Care sunt căile cele mai eficiente de dezvoltare a diferitor capacităţi si calităţi?
Atunci când se lucrează în grup sau în pereche, poate oare profesorul:
a. să circule pentru a-si oferi ajutorul la executarea activităţilor de clasă?
b. să fie disponibil pentru consultaţii individuale?
c. să adopte rolul de a facilita si a supraveghea, să accepte remarcile elevilor în privinţa procesului de învăţare la care participă si să ia atitudine faţă de aceste remarci, să coordoneze activităţile elevilor si să nu se limiteze doar la a da sfaturi si   controla?
3. Rolul elevului in procesul de invatare:
a. să participe activ la procesul de învăţare si să coopereze cu profesorul si cu ceilalţi elevi pentru a se pune de acord în privinţa obiectivelor si metodelor, să se angajeze în activităţi de evaluare si predare reciprocă pentru a progresa în direcţia unei mai mari autonomii?
b. să lucreze în mod autonom, folosind materiale destinate autoinstruirii, si să se autoevalueze?
c. să intre în competiţie cu ceilalţi elevi?
4. În ce context trebuie folosite suporturile tehnice (casete audio si video, calculator etc.)?
a. pentru demonstraţii, repetări etc. cu întreaga clasă;
b. ca bază pentru activităţile de grup (discuţii, negocieri, jocuri cooperative si competitive etc.);

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu