duminică, 8 aprilie 2012

Fisa 2


Fisa 2: Optiuni metodologice de invatare/predare
UNELE OPŢIUNI METODOLOGICE PENTRU PREDAREA SI ÎNVĂŢAREA
LIMBILOR

De regulă, se mizează că elevii îsi vor însusi/vor învaţă o L2 conform uneia din
următoarele modalităţi:

a. conversatie - interactiune profesor-elev, elev-elev
b. prin contactul direct cu situaţiile de utilizare autentică a unei limbi L2:
- utilizând soft-uri, CD-romuri etc.;
- citind texte scrise care nu sunt manipulate si progresive (ziare, magazine, povestiri,
romane, afise si panouri afisate în public etc.);
- exercitii on-line in cabinetul de informatica.
c. prin participarea la realizarea sarcinilor special concepute si elaborate în L2 („aflux comprehensibil”) – fise de lucru, activitati in perechi, in echipa;
d. prin participarea directă la o interacţiune comunicativă autentică în L2, de exemplu ca partener al unui interlocutor competent;
e. printr-o combinaţie de prezentări, explicaţii, exerciţii (mecanice) si activităţi de exploatare, toate în L2.
f. prin contactul direct cu discursuri orale si texte scrise selecţionate (adică progresive) în L2 („aflux inteligibil”).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu